• Džudo klub Žandarmerija
 • Naslovna
 • O klubu
 • Vesti
 • Postani član
 • Takmičari
 • Tehnike
 • Kontakt
 • Pristupnica za sportiste

  Molimo vas popunite sledeće podatke.

  Ime

  Prezime

  Pol

  Fotografija

  Datum rođenja

  / /

  Pojas

  Ime roditelja

  Broj telefona roditelja

  Lokacija

  Počeo da trenira od

  Adresa stanovanja

  JMBG

  E-Mail

  Br. lične karte i mesto izdavanja

  Br. pasoša

  Škola, fakultet

  Molimo vas unesite sliku iste visine i sirine (npr. 400 x 400 px)

  Napomena: U ovom polju sportista/roditelj treba obavezno navesti eventualne zdravstvene probleme ako ih ima, ili ih je imao/la u predhodnom periodu (prelomi, iščašenja, koštane deformacije, meningitis, žutica, epilepsija...).